Contact Us

​​​Department Chair - Professor Kamel Abou Gahli
phone logi.pngTel: +(961) 1 3500000​ ext. 3438 
email logi.pngka04@aub.edu.lb​

Program Coordinator - Professor Nesreen Ghaddar 
​​phone logi.pngTel: +(961) 1 3500000​ ext. 3594
email logi.pngfarah@aub.edu.lb

Executive Assistant - Lara El Khoury
phone logi.pngTel: +(961) 1 3500000​ ext. 3451
email logi.pngle05@aub.edu.lb​​